AKREDYTACJA ERASMUS+

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zdobyła Akredytację Erasmusa w 2022 roku.

Czym jest akredytacja?

Akredytacja w programie Erasmus jest nadaniem szczególnego statusu organizacjom, które zajmują się kształceniem i szkoleniem zawodowym, edukacją szkolną i edukacją dorosłych.

Status ten pozwala instytucjom na sprawniejsze uzyskanie finansowania projektów, które rozwijają transgraniczną wymianę i współpracę. Ubiegając się o akredytację, przedstawiliśmy „plan Erasmusa”, czyli wieloletni plan działań tzw. mobilności, które mają rozwijać naszą bibliotekę. Teraz mamy ułatwioną ścieżkę aplikowania o fundusze na realizację tego planu przez najbliższe kilka lat.

Co robimy w ramach akredytacji?

Nasz „plan Erasmusa” zakłada, że będziemy wzmacniać kompetencje naszej kadry zajmującej się pozaformalną edukacją dorosłych – czyli bibliotekarzami, którzy prowadzą kursy, szkolenia, spotkania edukacyjne czy tworzą produkty edukacyjne dla osób dorosłych. W szczególności skupiamy się na zagadnieniach umiejętności cyfrowych, demokracji obywatelskiej, dbania o środowisko naturalne i integracji międzykulturowej – jako wiodących tematach w naszej ofercie edukacyjnej dla dorosłych.

W praktyce, nasi pracownicy wybierają sobie kursy merytoryczne lub instytucje, które mogą je/ich przyjąć na obserwację pracy w innych niż Polska krajach UE oraz krajach stowarzyszonych. Wymiar międzynarodowy jest kluczowy, ponieważ w programie Erasmus bardzo ważna jest współpraca transgraniczna.

Co chcemy osiągnąć?

Liczymy na to, że dzięki tym wyjazdom nasi pracownicy zdobędą nowe kompetencje lub rozszerzą te posiadane, zainspirują się działalnością europejskich instytucji kultury lub sami będą źródłem inspiracji dla innych, zdobędą zawodowe kontakty w całej Europie i zainicjują długofalową relację z profesjonalistami w swoich dziedzinach.

Tak przygotowana kadra będzie miała wpływ na jakość naszych projektów edukacyjnych, budujących społeczeństwo oparte na wartościach równości, wolności i pokoju.