UCZESTNICY MOBILNOŚCI

Mikołaj Spodaryk

Nazywam się Mikołaj, pracuję w Czytelni Informacji Naukowej i Bibliograficznej Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Jestem także wykładowcą akademickim i edukatorem.  Realizuję projekty animacyjne związane ze sztuką współczesną.

W Bibliotece, poza codziennymi obowiązkami, prowadzę zajęcia, warsztaty i lekcje adresowane do różnych grup odbiorców. Współpracuję z różnymi regionalnymi instytucjami zajmującymi się edukacją kulturową.

Biorę udział w projekcie ponieważ chciałbym dowiedzieć się jak najwięcej o związkach sztuki i terapii a także pracy arteterapeuty. Mam nadzieję poszerzyć swój warsztat edukacyjny o wiedzę z zakresu dobrych praktyk w edukacji a także zdobyć inspirację do dalszych działań

Sylwia Kucharska

Kieruję Małopolską Biblioteką Cyfrową, biorę udział w Projekcie, żeby poznać ludzi z innych instytucji europejskich i sprawdzić w praktyce LLL – Lifelong Learning.

Jerzy Woźniakiewicz

Nazywam się Jerzy Woźniakiewicz. Kieruję biblioteką na Rajskiej.  

Biorę udział w projekcie, ponieważ chciałbym podnieść swoje kompetencje komunikacyjne w języku angielskim. Oczywiście z ogromną ciekawością podchodzę też do kultury, sztuki oraz całego dziedzictwa kraju Unii Europejskiej, w którym będę odbywał mobilność. Mam nadzieję, że uda mi się go dobrze poznać!

Agnieszka Bubka-Sagan

Nazywam się Agnieszka Bubka-Sagan. Pracuję w Wypożyczalni i Pracowni Zbiorów Obcojęzycznych.

Zdecydowałam się na udział w projekcie, ponieważ chciałabym poszerzyć swoje kompetencje w zakresie organizowania wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych dla osób dorosłych. Interesują mnie w szczególności inicjatywy zorientowane na integrację mniejszości narodowych i seniorów.