Dzień 2 – Kantor is here!

tekst i obrazki: Agnieszka Bubka-Sagan

Tadeusz Kantor w 1989r. wystawił w Grande Auditório sztukę „Nigdy tu już nie powrócę”. Po dziś dzień polski twórca cieszy się w Portugalii ogromnym zainteresowaniem. Akademicki teatr NNT w Lizbonie wprowadził do swojego repertuaru spektakl „Chez Kantor”, natomiast w 2015r. na Uniwersytecie Wydziału Sztuk Teatralnych w Evorze zorganizowana została międzynarodowa konferencja naukowa o Kantorze.

Tuż  przed wyjazdem do Lizbony zwróciłam się do Natalii Zarzeckiej – Dyrektorki Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie z prośbą o publikacje, które mogłabym przekazać lizbońskiej sieci bibliotek BLX. Dostałam pudło pełne dwujęzycznych książek, które dzisiaj uroczyście oddałam na ręce Any Caroliny, opiekunki mojej mobilności.

Wspaniałą niespodzianką okazały się również nasze biblioteczne torby z pozycjami do czytania!