DZIEŃ 2: Barcelona/Monika

tekst i obrazki: Monika Krawczyk

Bibliotekę Gabriel Garcia Márguez, którą dzisiaj odwiedziliśmy otwarto w 2022 r. a już rok później zdobyła ona nagrodę FAD Architecture Award. Biblioteka mieści się w pięknym, nowoczesnym, sześciopiętrom budynku o drewnianej konstrukcji, którego powierzchnia wynosi prawie 4000 m2. Placówka skupia mieszkańców dzielnicy Sant Marti i charakteryzuje się ogromną aktywnością na rzecz społeczności lokalnej i nie tylko. To miesjce ewidentnie tętni życiem. Co ciekawe działa tutaj nawet radio internetowe.

Po południu zajrzeliśmy jeszcze do Biblioteki Ignasi Iglèsias-Can Fabra. American Space to miejsce i działania, które wzbudziły moje zainteresowanie. Program ten opiera się na partnerstwie między ambasadą USA i wybranymi bibliotekami w Europie. Biblioteka Ignasi Iglėsias otrzymała książki w języku angielskim i inne materiały poświęcone Stanom Zjednoczonym, by móc cyklicznie organizować spotkania, warsztaty i gry dla wszystkich zainteresowanych m.in. nauką języka angielskiego czy pogłębieniem wiedzy o USA.