DZIEŃ 5: Barcelona/Joanna

tekst i obrazki: Joanna Popławska

Już piątek. Odwiedzając bibliotekę Les Roquetes, udało mi się wziąć udział w wydarzeniu poświęconemu Antoniemu Benaigesowi. Był on katalońskim nauczycielem, który propagował wśród swoich uczniów samorządność i współpracę. Za swoje poglądy i pracę z młodzieżą został zamordowany przez falangistowską milicję na początku wojny domowej w 1936 roku. Biblioteka była współorganizatorem wydarzenia, którego kulminacyjną było przedstawienie oparte na wspomnieniach uczniów Antoniego Benaigesa. Poprzedzone zostało prezentacją Sergiego Bernala, dokumentalisty, który opisał historię Antoniego i brał udział w ekshumacji masowego grobu, gdzie najprawdopodobniej został pochowany Benaiges.