Florencja – 4 dzień kursu

tekst i obrazki: Mikołaj Spodaryk

Czwarty dzień rozpoczęliśmy od omówienia dobrych praktyk w edukacji, związanych z ćwiczeniem umiejętności aktywnego słuchania i samoobserwacji. Przeprowadziliśmy szereg ćwiczeń, w tym tworzenia masek (przydatne szczególnie w trakcie pracy z młodzieżą; maska-tarcza itp.) i warsztaty teatralne.

Po przerwie zostały przedstawione metody pracy z osobami o specjalnych potrzebach komunikacyjnych, m.in. będących w spektrum autyzmu, cierpiących na nadwrażliwość na bodźce (zobacz ciekawy materiał na ten temat tutaj), ADHD. Wzięliśmy udział w przykładowych zajęciach mogących być pomocnymi w integracji sensorycznej. W naszej grupie uczestników były również osoby, które mają doświadczenie w pracy z uczniami w spektrum, w tym będące nauczycielami pomocniczymi, organizującymi ich pracę indywidualną. 

Pracując w grupach przygotowywaliśmy propozycje zajęć, które mogą aplikować wybrane metody arteterapii w edukacji szkolnej i instytucjach kultury.