Florencja – 2. dzień kursu

tekst i obrazki: Mikołaj Spodaryk

Drugiego dnia kursu, po przełamaniu lodów nastąpiła prezentacja szkół, z których przyjechali stypendyści programu. Miałem przyjemność opowiedzieć o koncepcji biblioteki jako tzw. “trzeciego miejsca”, a także o znaczeniu bibliotek w kontekście edukacji instytucjonalnej i kulturalnej. Pozostałą część prezentacji poświęciłem specyfice WBP w Krakowie, jej poszczególnym działom, a także realizowanych działaniach edukacyjnych.

Po prezentacjach Monika przedstawiła szereg ćwiczeń służących integracji grupy, które można zastosować w pracy z dziećmi, nastolatkami i dorosłymi. Druga część zajęć była poświęcona podstawom psychologii, a także pracy opartej na mówieniu i słuchaniu o emocjach. Każdemu tematowi towarzyszyły przykładowe warsztaty, w które byli zaangażowani wszyscy uczestnicy. Głównym tematem były metody ekspresji i obserwacji emocji poprzez ćwiczenia plastyczne. Za kanwę służyła koncepcja inteligencji społecznej Daniela Golemana (jego książki mamy tu i tu). W jej kontekście wykorzystanie ćwiczeń opartych o sztukę może być pretekstem do rozwijania samowiedzy, w tym świadomości społecznej i – np.: w pracy i biznesie, sposobem zarządzania relacjami. W wykładzie ponownie został przywołany Alain de Botton i jego koncepcja funkcji sztuki, traktowanej jako narzędzie tworzenia i czytania opowieści o ludzkich doświadczeniach, potrzebach oraz sposobach zdobywania światooglądu. 

Codzienne sprawy 🙂